పబ్-జి నా మజాకా….పబ్-జి కోసం 10 లక్షల రూపాయలు ఖర్చు…

పబ్-జి నా మజాకా….పబ్-జి కోసం 10 లక్షల రూపాయలు ఖర్చు… ప్రతి మనిషి జీవితంలో అభివృద్ధి చెందడానికి ఎన్నో ప్రయత్నాలు …

పబ్-జి నా మజాకా….పబ్-జి కోసం 10 లక్షల రూపాయలు ఖర్చు… Read More

పబ్‌జీ ఆడొద్దన్నందుకు కుటుంబ సభ్యులను కాల్చి చంపినా యువకుడు..

ఆర్.బి.ఎం డెస్క్ హైదరాబాద్: పబ్‌జీ ఆడడం వాళ్ళ వచ్చే నష్టాలు ఇప్పటికే మనం ఎన్నో వార్తల్లో చూశాం. పబ్‌జీ కి …

పబ్‌జీ ఆడొద్దన్నందుకు కుటుంబ సభ్యులను కాల్చి చంపినా యువకుడు.. Read More