రాష్ట్రంలో కరోనా ఉధృతం.. గడిచిన 24 గంటల్లో ఎన్ని కేసులో తెలుసా?

రాష్ట్రంలో కరోనా ఉధృతం.. గడిచిన 24 గంటల్లో ఎన్ని కేసులో తెలుసా? ఆర్.బి.ఎం డెస్క్ హైదరాబాద్: రాష్ట్రంలో కరోనా కేసులు …

రాష్ట్రంలో కరోనా ఉధృతం.. గడిచిన 24 గంటల్లో ఎన్ని కేసులో తెలుసా? Read More

కేంద్ర నిర్ణయంతో ఇరకాటంలో తెలంగాణ ప్రభుత్వం!

కేంద్ర నిర్ణయంతో ఇరకాటంలో తెలంగాణ ప్రభుత్వం! ఆర్.బి.ఎం హైదరాబాద్: కేంద్రం తీసుకున్న నిర్ణయం తెలంగాణ ప్రభుత్వాన్ని చిక్కులు తెచ్చిపెడుతోంది. దేశంలో …

కేంద్ర నిర్ణయంతో ఇరకాటంలో తెలంగాణ ప్రభుత్వం! Read More