ఘనంగా తెరాస జెండా పండుగ..

ఘనంగా తెరాస జెండా పండుగ.. ఆర్.బి.ఎం డెస్క్ హైదరాబాద్: పేదల సంక్షేమానికి తెరాస ప్రభుత్వం కట్టుబడి ఉందని ఉప సభాపతి …

ఘనంగా తెరాస జెండా పండుగ.. Read More

 శ్రీ కృష్ణాష్టమి వేడుకల్లో పాల్గొన్న ఉప సభాపతి పద్మారావు గౌడ్

శ్రీ కృష్ణాష్టమి వేడుకల్లో పాల్గొన్న ఉప సభాపతి పద్మారావు గౌడ్ ఆర్.బి.ఎం డెస్క్: సికింద్రాబాద్ లోని సితాఫలమండీ త్రీ స్టార్ …

 శ్రీ కృష్ణాష్టమి వేడుకల్లో పాల్గొన్న ఉప సభాపతి పద్మారావు గౌడ్ Read More

చెత్త రహితంగా సికింద్రాబాద్ నియోజకవర్గం : తీగుల్ల పద్మారావు గౌడ్

చెత్త రహితంగా సికింద్రాబాద్ నియోజకవర్గం :  తీగుల్ల పద్మారావు గౌడ్ ఆర్.బి.ఎం డెస్క్ హైదరాబాద్, సికింద్రాబాద్: సికింద్రాబాద్ నియోజకవర్గంలో పరిసరాల …

చెత్త రహితంగా సికింద్రాబాద్ నియోజకవర్గం : తీగుల్ల పద్మారావు గౌడ్ Read More

ఆడపిల్లల తల్లిదండ్రులకు అండగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం: ఉప సభాపతి పద్మారావు గౌడ్

ఆడపిల్లల తల్లిదండ్రులకు అండగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం: ఉప సభాపతి పద్మారావు గౌడ్ ఆర్.బి.ఎం డెస్క్: ఉప సభాపతి పద్మారావు గౌడ్  …

ఆడపిల్లల తల్లిదండ్రులకు అండగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం: ఉప సభాపతి పద్మారావు గౌడ్ Read More

సికింద్రాబాద్లోని పలు ఆలయాలను సందర్శించిన ఉప సభాపతి పద్మారావు గౌడ్

సికింద్రాబాద్లోని పలు ఆలయాలను సందర్శించిన ఉప సభాపతి పద్మారావు గౌడ్ ఆర్.బి.ఎం, డెస్క్, సికింద్రాబాద్ : బోనాలు వేడుకలను తెలంగాణ …

సికింద్రాబాద్లోని పలు ఆలయాలను సందర్శించిన ఉప సభాపతి పద్మారావు గౌడ్ Read More

ఆలయాలను అభివృద్ధి చేయడంలో తెరాస ప్రభుత్వం ముందుంది: పద్మారావు గౌడ్

ఆలయాలను అభివృద్ధి చేయడంలో తెరాస ప్రభుత్వం ముందుంది: పద్మారావు గౌడ్ ఆర్.బి.ఎం డెస్క్ హైదరాబాద్: బోనాలు వేడుకలకు ఎంతో ప్రాముఖ్యత …

ఆలయాలను అభివృద్ధి చేయడంలో తెరాస ప్రభుత్వం ముందుంది: పద్మారావు గౌడ్ Read More

ఘనంగా ఉజ్జయిని మహంకాళి బోనాలు

ఘనంగా ఉజ్జయిని మహంకాళి బోనాలు ఆర్.బి.ఎం డెస్క్: తెలంగాణలో ప్రతి ఆషాడ మాసంలో వచ్చే బోనాల పండుగను ప్రజలు ఎంతో …

ఘనంగా ఉజ్జయిని మహంకాళి బోనాలు Read More

బక్రీద్ ను ఆనందగా జరుపుకోవాలి : డిప్యూటీ స్పీకర్ పద్మారావు గౌడ్

బక్రీద్ ను ఆనందగా జరుపుకోవాలి : డిప్యూటీ స్పీకర్  పద్మారావు గౌడ్ ఆర్.బి.ఎం డెస్క్ హైదరాబాద్: జంట నగరాలు చిరకాలంగా …

బక్రీద్ ను ఆనందగా జరుపుకోవాలి : డిప్యూటీ స్పీకర్ పద్మారావు గౌడ్ Read More