శ్రీ కృష్ణాష్టమి వేడుకల్లో పాల్గొన్న ఉప సభాపతి పద్మారావు గౌడ్

శ్రీ కృష్ణాష్టమి వేడుకల్లో పాల్గొన్న ఉప సభాపతి పద్మారావు గౌడ్ ఆర్.బి.ఎం డెస్క్: సికింద్రాబాద్ లోని సితాఫలమండీ త్రీ స్టార్ …

Read More

ఏఎస్ రావు నాగర్‌లో గుహా మోటార్స్ షో రూమ్‌ను ప్రారంభించిన ఉప సభాపతి పద్మారావు గౌడ్

ఏఎస్ రావు నాగర్‌లో గుహా మోటార్స్ షో రూమ్‌ను ప్రారంభించిన ఉప సభాపతి పద్మారావు గౌడ్ ఆర్.బి.ఎం డెస్క్ హైదరాబాద్: …

Read More

ఈ నెల 25 వ తేదీన ఉప సభాపతి పద్మారావు గౌడ్ కుమార్తె వివాహా నిశ్చితార్ధం..

ఈ నెల 25 వ తేదీన ఉప సభాపతి పద్మారావు గౌడ్ కుమార్తె వివాహా నిశ్చితార్ధం.. ఆర్.బి.ఎం డెస్క్ హైదరాబాద్: …

Read More

చెత్త రహితంగా సికింద్రాబాద్ నియోజకవర్గం : తీగుల్ల పద్మారావు గౌడ్

చెత్త రహితంగా సికింద్రాబాద్ నియోజకవర్గం :  తీగుల్ల పద్మారావు గౌడ్ ఆర్.బి.ఎం డెస్క్ హైదరాబాద్, సికింద్రాబాద్: సికింద్రాబాద్ నియోజకవర్గంలో పరిసరాల …

Read More

ఆడపిల్లల తల్లిదండ్రులకు అండగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం: ఉప సభాపతి పద్మారావు గౌడ్

ఆడపిల్లల తల్లిదండ్రులకు అండగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం: ఉప సభాపతి పద్మారావు గౌడ్ ఆర్.బి.ఎం డెస్క్: ఉప సభాపతి పద్మారావు గౌడ్  …

Read More

సికింద్రాబాద్లోని పలు ఆలయాలను సందర్శించిన ఉప సభాపతి పద్మారావు గౌడ్

సికింద్రాబాద్లోని పలు ఆలయాలను సందర్శించిన ఉప సభాపతి పద్మారావు గౌడ్ ఆర్.బి.ఎం, డెస్క్, సికింద్రాబాద్ : బోనాలు వేడుకలను తెలంగాణ …

Read More

ఆలయాలను అభివృద్ధి చేయడంలో తెరాస ప్రభుత్వం ముందుంది: పద్మారావు గౌడ్

ఆలయాలను అభివృద్ధి చేయడంలో తెరాస ప్రభుత్వం ముందుంది: పద్మారావు గౌడ్ ఆర్.బి.ఎం డెస్క్ హైదరాబాద్: బోనాలు వేడుకలకు ఎంతో ప్రాముఖ్యత …

Read More

బక్రీద్ ను ఆనందగా జరుపుకోవాలి : డిప్యూటీ స్పీకర్ పద్మారావు గౌడ్

బక్రీద్ ను ఆనందగా జరుపుకోవాలి : డిప్యూటీ స్పీకర్  పద్మారావు గౌడ్ ఆర్.బి.ఎం డెస్క్ హైదరాబాద్: జంట నగరాలు చిరకాలంగా …

Read More