టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వంపై నిప్పులు చేరిగిన బండి సంజయ్..

టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వంపై నిప్పులు చేరిగిన బండి సంజయ్.. హైదరాబాద్: రాబోయె జి.హెచ్.ఎం.సీ ఎన్నికల్లో ఎలగైనా తమే గెలవాలనే ఉధ్దేశంతో టీఆర్ఎస్ …

టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వంపై నిప్పులు చేరిగిన బండి సంజయ్.. Read More