జగనన్న మేలు మరువలేను..

జగనన్న మేలు మరువలేను.. ఆర్.బి.ఎం: జగనన్న మేలు మరువలేనంటూ సంబేపల్లె మండలం ప్రకాష్ నగర్ కాలనీకి చెందిన చిట్టెమ్మ అనే …

జగనన్న మేలు మరువలేను.. Read More

నాలుగు లైన్ల రహదారి నిర్మాణానికి రూ 16 కోట్ల నిధులు మంజూరు..

నాలుగు లైన్ల రహదారి నిర్మాణానికి రూ 16 కోట్ల నిధులు మంజూరు.. ఆర్.బి.ఎం రాయచోటి: రాయచోటి ఠాణా సర్కిల్ నుంచి …

నాలుగు లైన్ల రహదారి నిర్మాణానికి రూ 16 కోట్ల నిధులు మంజూరు.. Read More