500 ఎకరాల భూమి పేదలకు దానం.. రిక్షాలో అసెంబ్లీకి ఎళ్లిన రావినారాయణరెడ్డి

తెలంగాణ సాయుధపోరాటాన్ని నడపించిన వారిలో ప్రముఖుడు రావినారాయణరెడ్డి. భూస్వామ్య కుటుంబంలో పుట్టినా పెత్తందారీ వ్యవస్థపై పిడికిలి బిగించారు. నమ్మిన సిద్ధాంతాన్ని …

500 ఎకరాల భూమి పేదలకు దానం.. రిక్షాలో అసెంబ్లీకి ఎళ్లిన రావినారాయణరెడ్డి Read More