స్వాతంత్య్ర దినోత్సవానికి అందంగా ముస్తాబైన గోల్కొండ..

స్వాతంత్య్ర దినోత్సవానికి అందంగా ముస్తాబైన గోల్కొండ.. ఆర్.బి.ఎం డెస్క్ హైదరాబాద్: స్వాతంత్య్ర దినోత్స వేడుకలకు నగరంలోని గోల్కొండ కోట ముస్తాబైంది.జండా …

స్వాతంత్య్ర దినోత్సవానికి అందంగా ముస్తాబైన గోల్కొండ.. Read More