క్రీడాకారులను అభినందిచిన డిప్యూటీ స్పీకర్ పద్మారావు గౌడ్..

క్రీడాకారులను అభినందిచిన డిప్యూటీ స్పీకర్ పద్మారావు గౌడ్.. ఆర్.బి.ఎం హైదరాబాద్,సికింద్రబాద్: యువత విద్యతో పాటు క్రీడారంగంలో కూడా రాణించాలని ఉప …

క్రీడాకారులను అభినందిచిన డిప్యూటీ స్పీకర్ పద్మారావు గౌడ్.. Read More

జాతీయ స్థాయి బాక్సింగ్ పోటీలకు జింఖానా గ్రౌండ్ బాక్సర్లు..

జాతీయ స్థాయి బాక్సింగ్ పోటీలకు జింఖానా గ్రౌండ్ బాక్సర్లు.. ఆర్.బి.ఎం డెస్క్ హైదరాబాద్:రాష్ట్ర స్థాయి బాక్సింగ్ పోటీలో తమ సత్తా …

జాతీయ స్థాయి బాక్సింగ్ పోటీలకు జింఖానా గ్రౌండ్ బాక్సర్లు.. Read More