సీఎం రేవంత్ రెడ్డికి ఓఎస్డి గా అజిత్ రెడ్డి నియామకం

సీఎం రేవంత్ రెడ్డికి ఓఎస్డి గా అజిత్ రెడ్డి నియామకం ఆర్.బి.ఎం డెస్క్ హైదరాబాద్: తెలంగాణ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ …

సీఎం రేవంత్ రెడ్డికి ఓఎస్డి గా అజిత్ రెడ్డి నియామకం Read More

సీఎం రేవంత్ రెడ్డికి లెటర్ రాసిన విద్యార్థిని..

సీఎం రేవంత్ రెడ్డికి లెటర్ రాసిన విద్యార్థిని.. ఆర్.బి.ఎం డెస్క్: తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డికి ఓ చిన్నారి రాసి …

సీఎం రేవంత్ రెడ్డికి లెటర్ రాసిన విద్యార్థిని.. Read More