ప్రమాదాలకు నిలయంగా నవాబుపేట్, వికారాబాద్ ప్రధాన రహదారి: శ్రీకాంత్ రెడ్డి, వికారాబాద్ జిల్లా బీజేపీ కార్యదర్శి

ప్రమాదాలకు నిలయంగా నవాబుపేట్, వికారాబాద్ ప్రధాన రహదారి: శ్రీకాంత్ రెడ్డి, వికారాబాద్ జిల్లా బీజేపీ కార్యదర్శి ఆర్.బి.ఎం నవాబుపేట్: నవాబుపేట్ …

Read More