నా హత్యకు భారీ కుట్ర : తీన్మార్ మల్లన్న..

నా హత్యకు భారీ కుట్ర : తీన్మార్ మల్లన్న.. ఆర్.బి.ఎం ఘట్‌కేసర్‌: అక్టోబర్‌ 2, గాంధీ జయంతి రోజు జైలులో …

నా హత్యకు భారీ కుట్ర : తీన్మార్ మల్లన్న.. Read More

ఎంపీ కవితకు ఆరు నెలల జైలు శిక్ష.. రూ.10 వేల జరిమానా

ఎంపీ కవితకు ఆరు నెలల జైలు శిక్ష.. రూ.10 వేల జరిమానా ఆర్.బి.ఎం డెస్క్ హైదరాబాద్: 2019 లో జరిగిన …

ఎంపీ కవితకు ఆరు నెలల జైలు శిక్ష.. రూ.10 వేల జరిమానా Read More

తన స్నేహితుడిని హత్య చేయడానికి కారణం అదే..!

తన స్నేహితుడిని హత్య చేయడానికి కారణం అదే..! ఆర్.బి.ఎం డెస్క్ హైదరాబాద్: కారాగారం నుండి విడుదలైన కొన్ని నిమిషాల వ్యవధిలోనే …

తన స్నేహితుడిని హత్య చేయడానికి కారణం అదే..! Read More