బోనాల వేడుకలో పాల్గొన్న పద్మారావు గౌడ్

బోనాల వేడుకలో పాల్గొన్న పద్మారావు గౌడ్ ఆర్.బి.ఎం డెస్క్ హైదరాబాద్: ప్రజలందరూ సుఖ సంతోషాలతో ఉండాలని, కరోనా మహమ్మారి తో …

Read More

స్వామి గౌడ్ సంచలన వ్యాఖ్యలు..

స్వామి గౌడ్ సంచలన వ్యాఖ్యలు.. ప్రస్తుతం దేశంలో కుల రక్కసి తన వికృత రూపాన్ని ప్రదర్శస్తూ బడుగుబలహీన వర్గాలకు అన్యాయం …

Read More