పలారం బండి ఊరేగింపు కార్యక్రమంలో పద్మారావు గౌడ్

పలారం బండి ఊరేగింపు కార్యక్రమంలో పద్మారావు గౌడ్ ఆర్.బి.ఎం డెస్క్ హైదరాబాద్: ఆదివారం రాత్రి సికింద్రాబాద్ నియోజకవర్గంలోని తార్నాక డివిజన్ …

పలారం బండి ఊరేగింపు కార్యక్రమంలో పద్మారావు గౌడ్ Read More