శ్రీవారు ఎంత ధనవంతుడో ఎంతో తెలుసా..? వేల కోట్లు.. టన్నుల కొద్ది బంగారం

తిరుమల: తిరుమల శ్రీవారి ఆలయం ప్రపంచంలోనే అత్యంత సంపన్నమైన ఆద్యాత్మిక క్షేత్రంగా ప్రసిద్ధి చెందింది. ఒడ్డికాసులవాడికి కోట్లల్లో భక్తులు కానుకలు …

శ్రీవారు ఎంత ధనవంతుడో ఎంతో తెలుసా..? వేల కోట్లు.. టన్నుల కొద్ది బంగారం Read More