గులాబ్’ తుఫాన్ నేపథ్యంలో ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండండి: మాదిరెడ్డి నర్సింహారెడ్డి, దమ్మాయిగూడా కౌన్సిలర్..

గులాబ్’ తుఫాన్ నేపథ్యంలో ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండండి: మాదిరెడ్డి నర్సింహారెడ్డి, దమ్మాయిగూడా కౌన్సిలర్.. ఆర్.బి.ఎం దమ్మాయిగూడా: బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన ‘గులాబ్’ …

Read More