విరామం లేకుండా గడప గడపకు మన ప్రభుత్వం కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న శ్రీకాంత్ రెడ్డి

విరామం లేకుండా గడప గడపకు మన ప్రభుత్వం కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న శ్రీకాంత్ రెడ్డి

మంగళవారం ఎంఎల్ఏ శ్రీకాంత్ రెడ్డి రాయచోటి పట్టణంలోని మూడవ వార్డు, లక్కిరెడ్డిపల్లె మండలంలోని దిన్నెపాడు, రామాపురం మండలం లోని సుద్దమల్ల గ్రామంలోని దూదేకుల పల్లె లలో గడప గడప కు మన ప్రభుత్వం కార్యక్రమంలో ఎంఎల్ఏ శ్రీకాంత్ రెడ్డి విరామం లేకుండా పాల్గొన్నారు.ప్రజల సమస్యల పరిష్కారానికి ప్రత్యేక దృష్టి సారించారు.

Leave a Reply

Your email address will not be published.